Aktualności:


"Na przekór stereotypom" - Lista rankingowa

Autor: Szymon Sobiecki

Wprowadzono:

W dniu 04.09.2014r. od godziny 10:00  w Punkcie Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku, w dniu 05.09.2014r. od godziny 10.00 w Punkcie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębnie oraz w dniu 09.09.2014r. od godziny 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu odbyły się posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. Komisja w składzie  Dyrektor PUP, Koordynator projektu oraz Doradca zawodowy przeprowadziła rozmowy z kandydatami do udziału w projekcie  "Na przekór stereotypom" Poddziałanie 7.2.1 .

Nabór kandydatów na szkolenie i staż

Autor: Ewa Makowska

Wprowadzono:

Oferta szkolenie i staż organizowane przez FHU JAR-MAR Centrum Kształcenia " Wiedza dla Wszystkich" w Myśliborzu pod potrzeby niemieckiego pracodawcy w ramach projektu „Leonardo” Przewidywane zatrudnienie w Dębnie lub w Niemczech – Eggersdorf pod Berlinem .

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Autor: Robert Remberger

Wprowadzono:

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących: Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; W 2014 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i powyżej, zgodnie z zapisem ustawowym. Żadne dodatkowe priorytety nie zostały określone. 

Ostatnie aktualizacje:


Kontakt do urzędu pracy

Autor:

Ostatnia aktualizacja:

Organizacja pracy i kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu